logo

METAMORPHOSIS NOVA TRANSYLVANIAE

2014 tavaszán jött létre Marosvásárhelyen ez az egyesület, amelynek küldetése elsősorban az erdélyi magyar közéleti állapotokra való reflexió lelki-szellemi értelemben, felhasználva különféle humán és társadalomtudományok módszertanát.

Ebben a folyamatban elsősorban a közösségépítésre összpontosítunk. Meggyőződéssel valljuk, hogy Erdélyben léteznek követhető példák, olyan modellek, amelyek kiterjeszthetők a Kárpát-medencében.

Kreatív módon reagálunk a világ értelmezésére, kiindulópontunk ugyanakkor az emberi méltóságban rejlő értékvilág, amely állandóan megújuló, belső energiatartalékot hordoz magában, ezért érdemes a tanulás fogalmát, életünk létező és lehetséges távlataira egyaránt kiterjeszteni az alkotó képzelet segítségével.

Különféle oktatási csomagokat ajánlunk különféle közösségeknek, a témával kapcsolatos kutatási eredményeket is közzé tesszük, illetve útjára indítunk az emberi személy méltóságán alapuló értelmező szótárat, amelyet reményeink szerint egyre többen szerkesztenek majd.

Alapító tagok:

Apor Csaba Gábor, dr. Borsos Szabolcs PhD, Székely Szilárd-János.

Jellemző kulcsfogalmaink:

én-te reláció, kudarcfeldolgozás, együttérzés, ösztönzés, értelmezés, keresztény értékrend, hagyománytisztelet, közösségépítés, kreatív gondolkodás, emberi méltóság.

Az inspirációnak akkor van értelme, ha közösségi élménnyé válik a benne levő gondolat. Ebben az élményben mindig fellelhető a gyógyulás lehetősége és az a meggyőződés, hogy "az ember lehetséges" (Jean Lacroix).